MINE YDELSER

 • Firmaet rådgiver målrettet campingpladser og foreninger/organisationer/virksomheder, der arbejder til gavn for dansk camping. Eksempler på arbejdsområder er:

  • Rådgivning på specialiseret niveau indenfor miljøretten – herunder  planloven (f.eks. lokalplaner m.v.), naturbeskyttelsesloven (f.eks. strandbeskyttelseslinien) og campingreglementet vedrørende udlejningstilladelser, ansøgning om udvidelse, opnåelse af diverse dispensationer, udarbejdelse af udviklingsplaner/forretningsplaner for campingpladsen m.v.
  • Assistance i forbindelse med forhandling med myndigheder. Det kan f.eks. være kommunernes  tilsyn i henhold til campingreglementet (kontrolfunktionen/enhedspladsernes indretning) – herudover en årlig grundig og afrapporteret gennemgang af jeres plads, som sikrer jer, at I ikke får ”vrøvl” med kommunens tilsyn af campingpladsen.
  • Rådgivning og sparring i en situation, hvor du er i tvivl eller usikker med hensyn til en beslutning, som du netop står overfor at skulle træffe med heraf følgende konsekvenser for dig og campingpladsens velfærd.
  • Optimering af campingpladsen – gør pladsen klar til et salg
  • Køb af salg af campingpladser – klarhed om alle vilkår i aftalen. Supplerende undersøgelse af planforhold, servitutter, kontrakter m.v.
  • Generationsskifte af campingpladsen – herunder valg af virksomhedsstruktur når pladsen skal videreføres af familie, medarbejdere eller …
  • Ansættelsesret
  • Kontraktsforhandling
  • Udarbejdelse af kontrakter, eksempelvis entreprisekontrakter, samhandelskontrakter, lejekontrakter, forpagtningskontrakter m.v.