PRISLISTE

 • ADVOKATARBEJDE

  Mit honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

  • Tidsforbrug
  • Opgavens kompleksitet
  • Opgaven løses under betydeligt tidspres (hastesag)
  • Sagens økonomiske betydning
  • Ansvaret der er forbundet med at løse opgaven
  • Det opnåede resultat

  Min timetakst ligger normalt mellem 1.700 – 2.400 kr. + moms. Prisen kan variere alt efter opgavetypen.

  For bedst muligt at hindre misforståelser – især om opgavens karakter og honorar  – er det min politik at udfærdige et såkaldt aftalebrev. I aftalebrevet anføres:

  • Min beskrivelse og forståelse af arbejdsopgaven
  • Forventet start – og færdiggørelsestidspunkt
  • Honorarskøn for den beskrevne opgave
  • Fakturerings- og betalingsvilkår
 • KONSULENTYDELSER

  Dette arbejde omfatter campingpladsens status i henhold til campingreglementet – herunder kontrolfunktionen/enhedspladsens indretning – samt gennemgang af campingpladsens kvalitetsmæssige niveau til sikring af, at campingpladsen lever op til gæsternes forventninger og dermed sikrer størst mulig kundetilfredshed.

  Timetaksten for konsulentydelser er 900,00 kr. + moms.

  Ved et løbende samarbejde omkring en årlig konsulentgennemgang af campingpladsen kan en fordelagtig særpris aftales.

  En særpris kan også aftales, såfremt konsulentarbejdet kan foregå koordineret for en flerhed af campingpladser beliggende i nærmere afgrænset geografisk område.

 • HOTLINE AFTALE

  En hotline aftale koster årligt 900 kr. + moms og giver hen over et år ret til 1 times rådgivning over telefonen / mail og lignende.

  Måske du ikke synes, at 1 time rækker til meget, men der kan faktisk løses mange problemer ved f.eks. en 15 min. konsultation – det har jeg mange eksempler på.

  Betaling for hotline aftalen kan ikke krediteres og ikke forbrugt tid i et år kan ikke overføres til det kommende år.